KDC

Resultaten

Vanaf 2012 maakt KDC jaarlijks een samenvatting van de geboekte resultaten. Hieronder staan de documenten.

Wat deed KDC in 2017? De resultaten op een rij.

Wat deden we allemaal in 2016? Aan welke projecten werkten wij? Wat rondden we af? Waar werken we komend jaar verder aan? En wat zijn tot nu toe de resultaten? U leest het hierna. 

In 2015 is in KDC aan twaalf projecten gewerkt. Deze twaalf projecten betreffen acht kortlopende studies en vier meerjarige studies. Van de twaalf projecten waaraan is gewerkt zijn er in 2015 tien afgerond (zeven kortlopende en drie meerjarige). Twee studies hebben een vervolg in 2016.

In 2014 is in KDC aan 11 projecten gewerkt. Drie van deze projecten zijn in 2014 afgerond en één project is in de oplevering iets uitgelopen naar het eerste kwartaal van 2015. De overige projecten betreffen meerjarige projecten die nog doorlopen in 2015. 

In 2013 is in KDC aan een elftal projecten gewerkt. Zes van deze projecten zijn in 2013 afgerond. De overige projecten betreffen meerjarige projecten die nog doorlopen in 2014.

In 2012 is in KDC aan een groot aantal projecten gewerkt. Sommige van deze projecten zijn in 2012 gestart. Andere projecten zijn in voorgaande jaren gestart. 2012 heeft zich onderscheiden ten opzichte van 2011 doordat een aantal projecten gereed kwamen en resultaat opleverde.

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM