KDC

Schiphol líjkt een mierenhoop, maar ís het niet! 

Voor een buitenstaander is Schiphol net een mierenhoop. Zo druk is het. Schiphol is een gekrioel van vliegtuigen, voertuigen, bussen en sleeptrekkers. Weinig ruimte om te manoeuvreren. Veel pushbacks, taxiënde vliegtuigen en sleepbewegingen. Hoe moet dat als Schiphol blijft groeien? Om dit veilig te kunnen doen zijn verbeteringen nodig. Maar welke?

Vliegtuigen hebben geen achteruit en moeten teruggedrukt worden van de gate. Maar in welke richting? Er zijn standaard push-backprocedures per gate en per type vliegtuig. De pushbackchauffeur moet van alle gates de standaardrichtingen weten. Soms treedt er verwarring op, en wordt het vliegtuig de verkeerde richting gepusht. Dit resulteert in vertraging.

Pushbackprocedures veranderen …
Maar wat als de situatie verandert? Bijvoorbeeld omdat er werkzaamheden zijn. Hoe is dan iedereen op de hoogte van de op dat moment geldende richting? Fijn als je als pushbackchauffeur dan de actuele afspraken die gelden voor deze gate direct op een rijtje hebt. Want wat gebeurt er als het vliegtuig met z’n neus in de verkeerde richting staat?

Met een business case naar een oplossing
Gelukkig werken we aan een oplossing! KDC heeft in opdracht van de werkgroep Ground Movement Safety System een business case ontwikkeld. In die business case werd een vergelijking gemaakt tussen een aantal scenario’s. Daarbij was het uitgangspunt om te komen tot een elektronische oplossing om chauffeurs te ondersteunen bij hun werk. Gebruiken we daarvoor een tablet of een telefoon? En zetten we daar bestaande software op of ontwikkelen we iets nieuws? Dit zijn voorbeelden van de factoren die binnen de business case vergeleken zijn.

And the winner is….
Het resultaat van de afwegingen binnen die business case was dat informatie voor chauffeurs op een tablet de beste manier lijkt. Op een tablet kun je namelijk snel informatie raadplegen, zonder dat er andere communicatie plaatsvindt zoals op een telefoon. En op een tablet is de bediening een stuk makkelijker door grotere knoppen. Verder blijkt het zelf ontwikkelen van software voor op die tablet een goede keuze. Zo heb je het namelijk in eigen beheer. En kun je de software aanpassen als er later meer functies nodig blijken te zijn.

En wat levert dat dan op?
Meer veiligheid, meer efficiëntie en meer capaciteit. Want ook dát bleek uit de business case. Chauffeurs zien op een tablet bij iedere gate de op dat moment geldende standaardrichting. Dit verkleint de kans om fouten te maken. De inschatting is dat we 50% van de verkeerd uitgevoerde pushbacks op deze manier voorkomen.

En hoe nu verder?
Het voorstel gaat naar de Stuurgroep van het Veiligheidsplatform Schiphol en zal daar worden besproken. Bij een positief besluit van de Stuurgroep zal de werkgroep Ground Movement Safety de implementatie aansturen en hebben hopelijk binnen niet al te lange tijd de pushback chauffeurs altijd de juiste informatie! Weer een goede safety barrier geïnstalleerd om de veiligheid verder vooruit te helpen!

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM