KDC

Kan het nóg efficiënter?

In de verkeerstoren op Schiphol-Centrum (TWR-C) is het een drukte van belang: Runway controllers, Ground Controllers, assistenten, AAS gateplanners, AAS busregisseurs en nog veel meer mensen zorgen ervoor dat alle bewegingen op het vliegveld zonder problemen verlopen. Maar hoe gaat dat precies? Hoe werken ze samen? Gaat dat efficiënt? En zijn we voorbereid op de toekomst? Tijd voor een onderzoek!

Analyze this!
MovingDot heeft onderzoek gedaan: Zij maakten een analyse van de afhandeling van het vliegverkeer op de LVNL verkeerstoren op Schiphol. Daarvoor brachten zij alle werkzaamheden van de medewerkers die zitten op de 10e en 12e verdieping van de toren in beeld. Door informatie uit bedrijfsdocumentatie, eigen waarnemingen op de toren en gesprekken met operationeel personeel te combineren ontstond een helder beeld van alle werkzaamheden op de toren.

Wat levert het op?
De analyse laat zien wat de taken zijn van iedere functionaris en met wie deze samenwerkt. Ook geeft het een beeld van hoe intensief die samenwerking is. Daarmee geeft de analyse aanknopingspunten om bij voorbeeld de werkdruk van de functionarissen te verlagen. Of om te zien of alle functionarissen op de meest logische plek zitten. Hieronder ziet u een schematisch afbeelding van een deel van de analyse.

 

Per functionaris ziet u op welke manier de communicatie plaatsvindt: intercom, face-to-face of via radiotelefonie. De dikte van de lijnen geeft de intensiteit van de communicatie aan. In de analyse staan ook beschrijvingen van systemen en hoe deze systemen samenwerken. Denk daarbij aan het camerasysteem voor de vliegtuigopstelplaatsen of het communicatiesysteem voor radiotelefonie. Zowel de bovenstaande afbeelding als een afbeelding van de systeemrelaties staan in de rapportage. Ook in een hogere resolutie.

Klaar voor de toekomst
Schiphol heeft ambities. Daar moet de verkeerstoren in mee. De analyse van MovingDot geeft de informatie voor alle gebruikers van de toren zoals de Schiphol-sectorpartners KLM, AAS en LVNL om de functionarissen op de meest logische fysieke plek hun werk laten doen. Zo wordt de toren klaar gestoomd om groei op een veilige manier te accommoderen.

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM