KDC

Het volgende nieuwe artikel is op de KDC-website geplaatst onder de tab 'Projecten':

Luchthavencapaciteit
Optimisation Outbound Cluster - ACARS; The glass is half full - Increasing Schiphol DCL Utilisation to improve the outbound process

Onder de tab 'Resultaten' is de jaarlijkse samenvatting van de KDC resultaten 2017 toegevoegd.

De privacy verklaring en de KDC-inkoopvoorwaarden zijn op de website geplaatst onder de tab 'Organisatie'.

De volgende nieuwe artikelen zijn op de KDC-website geplaatst onder de tab 'Projecten':

Luchthavencapaciteit
* Funcional analysis of Schiphol TWR-C: Kan het nog efficiënter?
* Business Case electronic device pushback driver: Schiphol lijkt een mierenhoop, maar ís het niet

De Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam is een langjarige partner geworden met het Knowledge Development Centre (KDC) mainport Schiphol. Het thema Capaciteitsmanagement staat hierin centraal. Deze samenwerking zal worden uitgebouwd tot een Centre of Excellence, Engaging Academic Excellence in the Aviation Sector, als onderdeel van het internationale kennisnetwerk. Het KDC Mainport Schiphol is een sector brede samenwerking tussen de oprichters LVNL, Schiphol en KLM.

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM

 


Wat is KDC?

Stichting Knowledge & Development Centre (KDC) heeft zich tot doel gesteld waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden voor de duurzame ontwikkeling van de Mainport Schiphol. In het KDC werken de partners KLM, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) samen met universiteiten en kennisinstellingen om de Schiphol operatie te innoveren.